Smart Construction Cluster - Sammen for lønnsom digitalisering

Den mest innovative gevinstrealiseringsarena for den digitalt integrerte Bygg, Anlegg og Eiendoms næringen i Arktis.

Vår visjon
Vår visjonSmart Construction Cluster

Smart Construction Cluster skal utvikle seg fra en regional IKT og BAE klynge til en nasjonalt viktig  klynge som går i spissen for en digitalisering av byggenæringen basert på den nasjonale Bygg21 strategien og «Digitalt Veikart» for Norge.

Klyngeprosjektets formål
Klyngeprosjektets formålSmart Construction Cluster

SAMMEN FOR LØNNSOM DIGITALISERING

Smart Construction Cluster skal være en pådriver og sentral aktør i forhold til digitalisering, fornyelse og utviklingen av effektive digitale løsninger for medlemmer/partnere, BAE og IKT-næringen og samfunnet.

På sikt er det estimert at digitalisering vil redusere følgende årlig verdipotensiale i % av ca 400 milliarder investert i bygg og anlegg;

50%

KUTT I PLAN- OG BYGGETIDER

33%

LAVERE LIVSLØPSKOSTNADER

50%

REDUSERT MILJØUTSLIPP

50%

EKSPORT ØKNING

NYHETER

AKTUELLE EVENTS

Digitalisering i Byggenæringen // 13 // 05 // 18

Computerworld arrangerer for andre gang konferansen Digitalisering av Byggenæringen. Dette er en heldagskonferanse i samarbeid med GS1, BuildingSmart og Bim Verdinettverk. På̊ konferansen settes det fokuset på̊ hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå̊ sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Mer info finner du her.

NYHETSBREV

En gang i måneden sender vi ut et nyhetsbrev hvor vi deler nytt fra egne utviklingsprosjekter og digitaliseringsnyheter fra bygg og anleggs næringen rundt om.

I tillegg kan man lese nyheter fra klyngemedlemmene og deres bedrifter. Vi møter medlemmer som vi ser gjør fremskritt i sitt digitaliseringarbeid og løfter dem frem i spalten månedens medlemsbedrift.