Smart Construction Cluster - Sammen for lønnsom digitalisering

Den mest innovative gevinstrealiseringsarena for den digitalt integrerte Bygg, Anlegg og Eiendoms næringen i Arktis.

Vår visjon
Vår visjonSmart Construction Cluster

Smart Construction Cluster skal utvikle seg fra en regional IKT og BAE klynge til en nasjonalt viktig  klynge som går i spissen for en digitalisering av byggenæringen basert på den nasjonale Bygg21 strategien og «Digitalt Veikart» for Norge.

Klyngeprosjektets formål
Klyngeprosjektets formålSmart Construction Cluster

SAMMEN FOR LØNNSOM DIGITALISERING

Smart Construction Cluster skal være en pådriver og sentral aktør i forhold til digitalisering, fornyelse og utviklingen av effektive digitale løsninger for medlemmer/partnere, BAE og IKT-næringen og samfunnet.

På sikt er det estimert at digitalisering vil redusere følgende årlig verdipotensiale i % av ca 400 milliarder investert i bygg og anlegg;

50%

KUTT I PLAN- OG BYGGETIDER

33%

LAVERE LIVSLØPSKOSTNADER

50%

REDUSERT MILJØUTSLIPP

50%

EKSPORT ØKNING

NYHETER

AKTUELLE EVENTS

Klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima // 12-13 // 03 // 18

Alta kommune planlegger en konferanse/workshop om klima- og energivennlig boligfelt i Alta 12.-14. mars 2018 for å etablere ny kunnskap hos kommunen og nye målsettinger for klima- og energivennlig boligutbygging. Opplegget er et åpnet seminar mandag 12. mars til tirsdag 13. mars etter lunsj, og deretter en åpen workshop resten av dagen.

Mer info kommer.

Workshop - 14 // 03 // 18

14. mars vil det bli en invitert workshop på Alta rådhus om tema Klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima.

Mer info kommer.

NYHETSBREV

En gang i måneden sender vi ut et nyhetsbrev hvor vi deler nytt fra egne utviklingsprosjekter og digitaliseringsnyheter fra bygg og anleggs næringen rundt om.

I tillegg kan man lese nyheter fra klyngemedlemmene og deres bedrifter. Vi møter medlemmer som vi ser gjør fremskritt i sitt digitaliseringarbeid og løfter dem frem i spalten månedens medlemsbedrift.