Smart Construction Cluster - Sammen for lønnsom digitalisering

The best innovation arenas for the fully Digital Construction industry.

Our Vision
Our VisionSmart Construction Cluster

Ledende innovasjonsarenaer for den heldigitale Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Vår visjon
Vår visjonSmart Construction Cluster

SAMMEN FOR LØNNSOM DIGITALISERING

Smart Construction Cluster skal være en pådriver og sentral aktør i forhold til digitalisering, fornyelse og utviklingen av effektive digitale løsninger for medlemmer/partnere, BAE og IKT-næringen og samfunnet.

På sikt er det estimert at digitalisering vil redusere følgende årlig verdipotensiale i % av ca 400 milliarder investert i bygg og anlegg;

50%

KUTT I PLAN- OG BYGGETIDER

33%

LAVERE LIVSLØPSKOSTNADER

50%

REDUSERT MILJØUTSLIPP

50%

EKSPORT ØKNING

NYHETER

AKTUELLE EVENTS

GEVINSTREALISERINGSPROGRAMMET // Workshop 1

Strategi, kontraktmodell og anbud

Formålet i workshop 1 er å synliggjøre hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeid, og følgelig hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som tilrettelegger for samarbeid. Deltakerne blir introdusert tilet internasjonalt anerkjent rammeverk for prosjektdefinisjon og strategiarbeid, som danner grunnlaget for effektiv prosjektutvikling og presise leveranser.

Mer info finner du her.

GEVINSTREALISERINGSPROGRAMMET // Workshop 2

Anbudsform og samspill

Denne workshopen er en videreføring av workshop 1

Denne workshopen er relevant både for bestillere og leverandører, og tar opp viktige problemstillinger i grensesnittet mellom bestilling og leveranse, rådgivernes og arkitektenes roller, involvering av underleverandører, dvs. systemleverandører i prosjektering – og viktigst av alt: hvordan både bestiller og leverandører kan utvikle og forbedre sine egne forretningsmodeller ved å jobbe strukturert, sammen.

Mer info finner du her.

GEVINSTREALISERINGSPROGRAMMET // Workshop 3

Samspill og produksjonsgrunnlag

Ved å involvere underleverandører og ulike fag i prosjektering, kan det oppnås store effektiviseringsgevinster. En effekt er at entreprenør og leverandører produserer modeller som i større grad matcher informasjonsbehovet i produksjon og prosjektoppfølging, og kan tilpasse modellene til de produksjonsmetodene som blir valgt.

Mer info finner du her.

GEVINSTREALISERINGSPROGRAMMET // Workshop 4

Produksjonsgrunnlag, standardisering og industrialisering

Denne workshopen er en videreføring av workshop 3, som igjen er avhengig av at bestillingen i workshop 1 og 2 muliggjør samarbeid mellom aktørene.

Ved å justere på prosessen med prosjektdefinisjon, og ved å justere påinnkjøpsprosess og avtaleform er det mulig å effektivisere bygg og anleggsbransjen. Industrialisering i form av «mass customisation» er mulig om detaljprosjektering inkluderer leverandørene og byggesystemene.

Mer info finner du her.

GEVINSTREALISERINGSPROGRAMMET // Workshop 5

Strategi og FDV: Sammenhengenmellom krav og leveranser

Bestiller av større bygg har som regel også et ansvar for drift og vedlikehold av bygg, direkte eller indirekte.

Den beste kilden til relevant og presis informasjon om bygget, leverte systemer og funksjoner samt vedlikehold av disse, er den prosjektorganisasjonen som har levert bygget, og den modellen som danner grunnlaget for produksjonen. Men en presis leveranse av FDV- dokumentasjon avhenger av at relevant informasjon er definert og bestilt i det formatet som FDV-systemene kan handtere.

Workshopen har fokus på å diskutere og synliggjøre hvilken informasjonsom finnes i modellene og hvilken informasjon som må produseres i andre systemer.

Mer info finner du her.

NYHETSBREV

Vi deler nytt fra egne utviklingsprosjekter og aktuelle digitaliseringsnyheter fra bygg og anleggs næringen i vårt nyhetsbrev.

Fra tid til annen møter vi medlemmer som vi ser gjør fremskritt i sitt digitaliseringarbeid og løfter dem frem i spalten månedens medlemsbedrift.