WS2 // Innkjøpssjef for AF-gruppens Bispevika-prosjekt kommer, kommer du?

STANDARD NORGE // Inviterer klyngen med i Internasjonalt standardiseringsarbeid

BA SENTER NORD // Stolt rektor åpner senteret i februar

WORKSHOP SERIE // Gevinstrealiseringsprogammet

BYGG REIS DEG // Kronprinsen på VR-besøk på omsorgssenteret