17. JANUAR // K1: Samhandlingsbasert design og prosjektering

VÅR 2019 // Kompetanseprogram

SMARTERE SAMSPILL // Nøkkelen til effektivisering