17. JANUAR // K1: Samhandlingsbasert design og prosjektering

WORKSHOP SERIE // Gevinstrealiseringsprogammet

SMARTERE SAMSPILL // Nøkkelen til effektivisering

FEBRUAR // Månedens medlem GeoNord er en lokal kompetansejuvel