VÅR 2019 // Kompetanseprogram

FØRSTE AV SITT SLAG // Visualisering- og samhandlingssenter for BAE-næringen på UiT i Alta

WS2 // Innkjøpssjef for AF-gruppens Bispevika-prosjekt kommer, kommer du?

STANDARD NORGE // Inviterer klyngen med i Internasjonalt standardiseringsarbeid

BA SENTER NORD // Stolt rektor åpner senteret i februar

WORKSHOP SERIE // Gevinstrealiseringsprogammet