H2020 – DIGITALE TVILLINGER – 17

Smart Construction Cluster leverte i april 2017 sin første H2020 fellsprosjekt. Smart Construction Cluster var med i et spanskledet søkekonsortium på  H2020 utlysningen H2020 ICT-20-17. Torget i Alta sentrum og to tilstøtende kjøpesenter og «Digitale Tvillinger» av torg og kjøpesenter var kjernen og prosjektets ide var å teste ut hvordan leietakere i kjøpesenteret kunne utnytte de Digitale Tvillingene» til å nå ut til kunder som ikke fysisk var i butikken. Samt se hvordan VR teknologi i kjøpesenteret kunne tilby nye kjøp/markedsføringsopplevelser for besøkende på torg/kjøpesenter. 


Dessverre rakk vi ikke opp, 115 søker konkurrerte om 3 plasser, men vi jobber videre med dette konseptet. Vi tror det vil dannes en rekke nye selskaper fremover som utnytter Digitale Tvillinger til å tilby nye digitale tjenester.