INTERNASJONALISERING – 17

I 2017 har vi kjørt et internasjonaliseringsprojekt i tett samarbeid med INTERREG prosjektet Nordic Business Support (NBS). Målet for samarbeidet med NBS prosjektet er å etablere klynge til klynge samarbeid om digitalisering av BAE næringen mellom Alta, Oulu, Luleå og Tromsø.  Så langt i 2017 har vi hatt workshops og seminarer i Oulu, Luleå, Alta og Tromsø.


I september, oktober og november 2017 er det nye workshops for potensielle Smart Construction Cluster medlemmer i Oulu, Tromsø og Luleå.  

NBS bistår bedrifter i klyngene med å finne internasjonale partnere for salg, utvikling eller underleveranser og med å identifisere internasjonale fellesprosjekter. NBS-prosjektet har hatt en svært stor betydning for internasjonalisering av Smart Construction Cluster.


Stand på EU arrangementet Arctic Stakeholders Forum i Oulu 15-16 Juni. 

Smart Construction Cluster presenterte seg med bemannet stand i pausene på denne konferansen som trakk ca 200 deltakere fra hele det arktiske området. Med oss på stand deltok også Alta Kommune. Vi fikk noen interessante henvendelser, men siden dette var første internasjonale opptreden for klyngen var profilmaterialet fortsatt på norsk. Neste gang må vi ha fikset det.

Smart Construction samarbeid sto sentralt i Arctic Europe Mayors Meeting i Oulu 14 juni.

Alta Kommune er en av byregionene på Nordkalotten som samarbeider om felles vekstinitiativer under det nye Arctic Europe brandet. Endel av dette arbeidet er at ordførere og varaordførere møtes jevnlig for å diskutere felles initiativer. Samarbeid om digitalisering over landegrensene er det området der samarbeidet mellom de innvolverte byene om praktisk næringsutviklingspolitikk er kommet lengst. Derfor deltok Smart Construction Cluster på møtet mellom ordfører i Oulu, varaordfører i Tromsø, varordfører i Alta og ordfører i Rovaniemi. Her ble det avtalt konkrete oppfølginger på digitaliseringsområdet mellom byene.