2017 // FELLES PROSJEKTER OG AKTIVITETER

MARKEDSUTVIKLING - 17

P2450624

Smart Construction Cluster arbeider med å synliggjøre klyngen og medlemmene på nasjonale og internasjonale messer og konferanser.

INTERNASJONALISERING - 17

P2450534

I 2017 har vi kjørt et internasjonaliseringsprosjekt i tett samarbeid med INTERREG prosjektet Nordic Business Support (NBS). Målet for samarbeidet med NBS prosjektet er å etablere klynge til klynge samarbeid om digitalisering av BAE næringen mellom Alta, Oulu, Luleå og Tromsø.

VISUALISERINGSSENTER - 17

P2450471

Dette prosjektet er et svar på at bransjen trenger å fase inn en digital planprosess. “Digital Byggeplass” er bygget på prinsippene om virtuell design og bygging, samtidig som prosjekteringen vil produsere en åpen BIM basert «Digital Tvilling» som grunnlag for realiseringsfasen.

DIGITALE TVILLINGER - 17

P2450510

Smart Construction Cluster leverte i april 2017 sin første H2020 fellsprosjekt. Smart Construction Cluster var med i et spanskledet søkekonsortium på  H2020 utlysningen H2020 ICT-20-17.

KOMPETANSE - 17

smartconstructionacademybildeprofil-02

Digitaliseringen medfører at  alle ansatte i BAE virksomhetene må lære seg nye verktøy, utvikle nye roller og helt nye arbeidsprosesser. Vi har fokus på å oppgradere opplæringstilbudet, og på på å utvikle bransjens kapasitet til å lære raskere og billigere ved å satse på e-læring.