FELLES PROSJEKTER OG AKTIVITETER

MARKEDSUTVIKLING

Markedsutvikling Smart Construction Cluster

Smart Construction Cluster arbeider med å synliggjøre klyngen og medlemmene på nasjonale og internasjonale messer og konferanser.

Så langt har vi lykkes godt med å synliggjøre klyngeprosjektet og vekke interesse også utover de nordligste regionene vi idag jobber tettest på. I dag har klyngen noder i Alta, Oulu og Tromsø og jobber mot å etablere seg flere steder i Norge, Sverige og Finland.

Målet er å rekruttere flere regioner, kommuner og BAE- og IT miljøer for å samarbeide i jakten på de lokale og nasjonale digitaliseringsgevinstene.

INTERNASJONALISERING

P2450534

Vi er med i flere prosjekter som beveger seg over landegrensene. Spesielt i samarbeid med de nordlige finske og svenske regionene. 

Det startet i 2017 med et internasjonaliseringsprosjekt i tett samarbeid med et INTERREG prosjekt, og et mål om å etablere klynge til klynge samarbeid om digitalisering av BAE næringen mellom Alta, Oulu, Luleå og Tromsø.

I dag er klyngen aktiv i flere utviklingsprosjekter, både prosjekter som er finansiert og pågår, og aktive i arbeidet med å få finansering til flere prosjekter.

DIGITAL BA-LAB

P2450471

Dette prosjektet er et svar på at bransjen trenger å fase inn en digital planprosess. Nå har UiT plassert sitt nasjonale kompetansesenter for digitalisering av Bygg og Anlegg i Alta.

Sammen med UiT sikret klyngen og Alta kommune i 2017 et tosifret antall millioner til en storsatsing for å bygge en digital BA-lab som skal bli en testarena for heldigitale BIM-baserte byggeprosesser.

Senteret åpnes i februar 2019 og blir Norges første Digitale BA-lab med avansert virsualiseringsteknologi og fasiliteter som muliggjør en mer samspillsorientert byggeprosess.

DIGITALE TVILLINGER

P2450510

Et bygg kan leve et virtuelt liv som en digital tvilling i form av en 3d modell. Den digitale tvillingen kan endre seg dynamisk ettersom det fysiske objektet endrer seg.

Sensorer kan samle data om innvirkning av eksternt miljø på bygget mens det virtuelle objektet kan optimalisere ytelsen på bakgrunn av produktdata. En av klyngens viktigste oppgave er å øke bedrifter og innbyggeres evne til å se nye anvendelser av digitale tvillinger som kan gi innsparinger eller spare tid.

Gjennom deltakelse i Internasjonale prosjekter utvikler vi våre medlemmers forståelse av hvordan digitale tvillinger kan brukes til å forenkle og forbedre ressursforbruk gjennom byggets livssyklus.

KOMPETANSE

Digitaliseringen medfører at alle ansatte i BAE virksomhetene må lære seg nye verktøy, utvikle nye roller og helt nye arbeidsprosesser.

Vi har fokus på å oppgradere opplæringstilbudet, og på på å utvikle bransjens kapasitet til å lære raskere og billigere ved å ta i bruk moderne teknologi og tilrettelegge for nyere og mer “up-to-date” læringsmetoder og arbeidprosesser.

I tillegg til utvikling og gjennomføring av universitetsemne  “BIM- og samhandlingsprosesser” i 2017, jobber vi nå med innholdet i kurset “Innovasjonsledelse i Byggeprosjekter” og gjennomføringen av “Gevinstrealiseringsprogrammet”.