MEDLEMSBEDRIFTER

Klyngen har per dags dato 26 medlemsbedrifter fra IKT og BAE-næringen.

Ønsker dere å bli en del av Smart Constructors Cluster?

Våre medlemsbedrifter representerer hele næringskjeden fra forvaltning og prosjektering, til bygging og praktisk bruk av sluttdokumentasjon.