VISUALISERINGSSENTER – 17

Dette prosjektet er et svar på at bransjen trenger å fase inn en digital planprosess. “Digital Byggeplass” er bygget på prinsippene om virtuell design og bygging, samtidig som prosjekteringen vil produsere en åpen BIM basert «Digital Tvilling» som grunnlag for realiseringsfasen.


Den norske BAE-bransjens første visualisering- og samhandlingssenter. 

Digital Byggeplass krever involvering av RIer, brukere, entreprenører og under-entreprenører mye tidligere enn den tradisjonelle serielle prosessen. Flere involverte tidlig, økt krav til visualisering og ønsker om automatisert dokumentasjon fra prosjektmøter krever mer avanserte samhandlingsrom. Klyngens Visualisering- og samhandlingssenter er et felles initiativ for å skaffe regionale utbyggingsprosjekter og de involverte bestillere, planleggere og realiserer tilgang til utstyr og kompetanse for en lav inngangspris. Norges første senter utvikles nå på et 200m2 stort lab-område på Norges Arktiske Universitets Campus i Alta. Her jobber vi sammen med finske miljøer som har hatt slike sentre i mange år om å realisere slike sentre og tilhørende kompetansemiljø i Norge. I senteret vil forskning, undervisning og utleie av avanserte tjenester gå hånd i hånd og alle som vil igang med å bygge sin kapasitet og kompetanse på Digital Byggeplass og Digitale Tvillinger er hjertelig velkommen  til vår sandkasse og innovasjonslab.