NYHETER

Klyngenytt

TJENESTEOMRÅDER

Visualiseringssenteret i Arktis

Digitale Tvillinger / 3D-hule

Ved hjelp av 3D-teknologi og digitale tvillinger kan man gå rundt i 3d-modellen av et bygg før første spadetak er tatt. Ny teknologi og metodikk gjør det mulig å redusere feil, samt optimalisere byggets funksjonalitet sammen med brukerene av det fremtidige bygget.

The best innovation arenas for the fully Digital Construction industry.

Ledende innovasjonsarenaer for den heldigitale Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

SAMMEN FOR LØNNSOM DIGITALISERING

Smart Construction Cluster skal være en pådriver og sentral aktør i forhold til digitalisering, fornyelse og utviklingen av effektive digitale løsninger for medlemmer/partnere, BAE og IKT-næringen og samfunnet.

På sikt er det estimert at digitalisering vil redusere følgende årlig verdipotensiale i % av ca 400 milliarder investert i bygg og anlegg;

50%

KUTT I PLAN- OG BYGGETIDER

33%

LAVERE LIVSLØPSKOSTNADER

50%

REDUSERT MILJØUTSLIPP

50%

EKSPORT ØKNING

NYHETSBREV

Vi deler nytt fra egne utviklingsprosjekter og aktuelle digitaliseringsnyheter fra bygg og anleggs næringen i vårt nyhetsbrev.

Fra tid til annen møter vi medlemmer som vi ser gjør fremskritt i sitt digitaliseringarbeid og løfter dem frem i spalten månedens medlemsbedrift.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

English