Velkommen til konferanse i Visualisering- og Samhandlingssenteret

Endelig kan vi ønske velkommen til Visualisering- og samhandlingssenteret (ViA) på UiT i Alta og invitere dere til å delta på vårens kompetanseprogram med fokus på metoder og bruk av verktøy som finnes på senteret. Den 17. januar finner første samling sted på UiT i Alta. 

Workshopene som ble kjørt i høst håper vi ga svar på hvorfor vi trenger en ny standard, nye verktøy og prosesser i byggenæringa. Programmet vi nå kjører i gang blir Gevinstrealiseringsprogrammets del 2 av 3, og går litt mer i konkret inn på hvordan man ta i bruk senteret.  For å få til «et digitalt samhandlingsløft» vil kompetanse på verktøy og arbeidsmetodikk i Visualisering- og Samhandligssenteret være helt avgjørende. Senteret og verktøyene som vil bli tilgjengelige der spiller en sentral rolle for å få utløst gevinstpotensialet i fremtidige byggeprosjekter.

Gevinstrealiseringsprogrammet_Oversikt

Suksesshistorier

Mye av innholdet i denne delen av programmet tar utgangspunkt i tidligere byggeprosjekter og caser, for å eksemplifiserer hvilke muligheter, samt begrensinger som ligger i ulike arbeidsmetoder og visualiseringsverktøy. På første samling, 17. januar, deltar Eero Tervo, fra Collaprime for å fortelle om og presentere Järvenpää prosjektet i caven. Prosjektet, som på mange måter kan sammenlignes med Omsorgssenteret i Alta, er et helse- og omsorgssenter til ca. 700 mill, hvor bruken av digitale samhandlingsmetoder har ført til at de nå har dokumentert besparelser på 20 mill i driftskostander pr .år. Se en presentasjon av Järvenpäa prosjektet i videoen.

Datoer og tema for vårens kompetanseprogram: Merk kalenderen!

Få med deg dine kollegaer og samarbeidspartnere

Hvis du vil lære å ta i bruk Visualisering- og samhandlingssenter (ViA) til å bestille og bygge bedre bygg og vinne anbud, bør du og de du ofte jobber med i prosjektene, delta på disse kursene. Da får dere stor effekt av dette kompetanseløftet.

We delay start by a year and save six years and 300 million euros in construction alone in whole project.

– Kari-Pekka Tampio, Program Director at Northern Ostrobothnia Hospital District.

PRISER

Pr. pers.: 3000,-  pr, kurs

Medlemspris pr. pers.: 2400,- pr. kurs.

Frist for påmelding er tirsdag 15/1.BETINGELSER

Meldt forfall etter 16/1 faktureres med 50% av kost. Uanmeldte forfall faktures fullt ut.