Mål og samspillsprosjekter i 2017

Smart Construction Cluster avholdt sammen med Næringsforeningen medlemsmøte torsdag 8/12. Her ble det lagt frem en årsrapport for 2016.

Den inneholdt fakta om oppbygging av organisasjonen, nye millioner til fellesprosjekter og kompetanse-prosjektrom. Videre ble det presenter hvem som er medlemmer nå, aktiviteter vi vil ha medlemmer med på i 2017 og mål for å rekruttere nye medlemmer.

Hovedfokus for 2017 er å komme igang med flere felles lærings og innovasjonsprosjekter. I disse samspillsprosjektene samarbeider bedriftene om å utvikle det digitale samspillet i plan og byggefase, trimme vekk unødig tidsbruk, unødige plansteg og kostnader i alle ledd i verdikjeden.

Samspillsprosjekter reduserer tid og kostnader

Vi er snart igang med å rekruttere deltakere til det første samspillsprosjektet. Prosjektet er bygget på erfaringer  i anleggs bransjen. Månedens medlem i november, Anlegg Nord AS står sammen med GeoNord sentralt i et nytt lærings og innovasjonsprosjekt i Smart Construction Cluster.Vi vet nå at vi ved å spre erfaringene fra dette prosjektet kan spare millioner for anleggs-bedrifter om de tar i bruk og videreutvikler erfaringene fra disse to medlemmenes samspill med oppdragsgiver og arkitekter/rådgivere. Nøkkelen er å sikre at det digitale plangrunnlaget kan utnyttes av alle aktører i verdikjeden og leveres  i et format som går direkte inn i anleggsmaskinenes maskinstyringssystem. Det styrker hele anleggsnæringens konkurransekraft.

Smart Construction Cluster Medlemsmøte