Mini-workshop 5. desember i Visualiseringssenteret i Arktis

Bli med å designe en varmende iskald fornøyelse!

Smart Construcion Cluster, Verte og Visjona arrangerer en mini-workshop i Visualiseringsenteret i Arktis (ViA) 5. desember. Her vil du få en hands on-opplevelse av hvordan konseptutvikling kan foregå, ved å delta i utformingen av et moderne byggeprosjekt.

Som konkret eksempel vil vi designe en flytende badstue for isbadere, beboere og andre i nærmiljøet. Tenkt lokalisering vil være ved Bossekop brygge.

Vi vil bruke prosess- og visualiseringsverktøy for å belyse ulike problemstillinger fra flere vinkler, i den hensikt å sikre den beste løsningen for sluttbrukerne. Du som deltar kan bidra med innspill under kartlegging av alle funksjonelle behov og utformingsideer, og vil få se eksempler på resultat av en slik prosess.

Følgende faser vil inngå i prosessen:

 

  1. Funksjon, lokalisering, adkomst mv.
  2. Konkret utforming
  3. Visualisering av tenkt byggeprosjekt
  4. Kort evaluering og drøfting av andre potensielle test-prosjekter

Hensikten med workshopen er å få frem praktiske eksempler på tverrfaglig samarbeid i ViA.

PRAKTISK INFO


Pris // Medlemsmøtet er gratis og åpent for alle (også ikke-medlemmer).


Servering // Enkel lunsj og kaffe. Evt. allergier gis beskjed om ved påmelding.


Tid & Sted // Kl. 11:00-12.30 i ViA, UiT i Alta. Inngang ca. 15 meter fra Kafé Tamsøy, i retning kantina. Det står en rollup ved døra på høyre side. Parkeringsbevis fås i infoskranken ved hovedinngangen.


OBS // Maks 30 deltakere!