Bakgrunnen for seminaret

I mer enn to år har de to vennskapsbyene Alta og Oulu jobbet sammen om en felles innsats for å utvikle eT internasjonalT klynge-til-klynge samarbeid som er basert på to karakteristiske individuelle styrker;


  • Oulu er teknologien hovedstaden i Arktis Europa med et stort antall IKT-bedrifter rettet mot bygg- og anleggsselskapene og verdikjede økosystemer.

  • Alta har en sterk bygg og anleggs (BAE) industri og med en komplett BAE-verdikjede som har ambisiøse og sterke, lokalt eide selskaper. Alta har også en liten, men godt organisert, IT-bransje og bedriftsnettverk som er bygget opp rundt de ledende i Norden innen digital forretningsdata i BAE næringen (SmartDok AS).

Mål for seminaret

– Modne og utvide det norsk-finske samarbeidet, basert på Alta og Oulus kjerneforhold. Dette skal utvikles videre i det nye nord-skandinaviske initiativet «Arctic Europe».

Alta-Oulu samarbeidet jobber med den digitale transformasjonen av BAE-bransjen og den sentrale rollen i  IKT-bransjen med fokus på kundesegmenter fra BAE.

– Utvikle minimum to Alta baserte demonstrasjon prosjekter og ta opp spørsmålet:

Hvordan kutte planlegging og leveringstider med minimum 100%, skjærebyggekostnadene med 20% og levetidskostnader med 10% uten at det går utover kvalitet?

– Identifisere minimum to Oulu basert demonstrasjons prosjekter gjennom workshopping.

Finne måter å organisere en fremtidig løsning for å utvikle og bygge nye BIM baserte digitaliserings piloter, dele erfaringer og matche IT, BAE bedrifter og forskning-, utdanning- og innovasjonsaktører på tvers av landegrensene under Arctic Europe sin paraplyorganisasjon.