Et digitalt avspark for realiseringen av Alta IFs hallprosjekt på Aronnes

Den 6.2 inviterte Alta IF til brukermøte i forbindelse med deres planer for å realisere sitt hallprosjekt på Aronnes.

Vi har registrert at det over tid har vært gjort mange investeringer i ulike tiltak i klubbens regi for å kunne tilby ulike brukergrupper gode trenings- og aktivitetstilbud. Og som vi kjenner til så har Alta IF kommet svært langt i realisering av en ny idrettshall på området. Den vil inneholde to håndballbaner og en permanent flate for turnaktiviteter, samt kontorfasiliteter for Alta Ifs administrasjon og undergrupper.

Realiseringen av hallen var også tema for møtet. Representanter for alle undergrupper var invitert, samt en representant for Alta Turnforening. Prosjektledelsen ønsket tilbakemelding  fra brukerne av hallen på romprogram, behov som de så for seg for «sin idrett».

Som representant for Smart Construction Cluster, var det utrolig inspirerende å se på engasjementet til de som var tilstede.

–  Kåre Simensen, Klyngeleder

Det startet med digital presentasjon av reguleringsarbeidet som til nå er gjort. Fokus var plassering av hall, infrastruktur og andre regulerings hensyn en må ta for å realisere planene for AltaParken. I neste fase ble alle invitert til en spasertur inn i en digital kopi av hallen. Og erfaringene og inntrykkene man tok fra dette første utkastet til romprogram i hallen, skulle så bearbeides i en seksjon i neste del av møtet. Og det manglet ikke på ideer og innspill til nye behov og endringsforslag til noen av løsningene som ble presentert. Tilbakemeldingen for denne type samhandling var unisont positiv.

For oss i Smart Construction Cluster er dette prosjektet  svært viktig, da vi inviteres inn i prosjektet på et meget tidlig stadie. Vi vil lære mye, og tror at realiseringen av både hallen og ikke minst hele prosjektet AltaParken vil bli vellykket fordi prosjektledelsen inviterer brukerne med fra «dag 1» og dermed skaper et eierforhold til hele prosjektet og da er det nærliggende å tenke på slagordet «Litt mitt og litt ditt», sier Simensen.

Jeg må gi honnør til Alta IF og alle deres samarbeidspartnere – Haldde Arkitekter, HR Prosjekt –  for gjennomføring av møte og for deres videre opplegg i de neste fasene for realiseringen av AltaParken. I den forbindelse vil det som er investert i Samhandlings- og Visualiseringssenteret bli et svært nyttig verktøy for å oppnå høy kvalitet på det som bygges.

Vi ønsker Alta IF lykke til.

– Kåre Simensen