Alta som Digitaliseringsarena for Nordkalottens ledende Universiteter.

I løpet av det siste året har Alta posisjonert seg som senter for kompetanse på digitalisiering av BA næringen. 21 og 22 februar er UiT/Alta Kommune og klyngen vertskap for eksperter fra universitetene i Oulu, Luleå og Umeå.

Gjennom et EU finansiert prosjekt skal disse Universitetene i de neste to årene bidra til å forsterke Altas lederposisjon i BA-digitalisering ytterligere.  UiT har plassert sitt nasjonale kompetansesenter for digitalisering av Bygg og Anlegg her og sammen med klyngen og Alta kommune sikret et tosifret antall millioner til en storsatsing ved UiT. Alta skal være testarena for heldigital byplanlegging, byggetillatelser, planlegging, bygging og drift.

Workshop 22/2

Den 22/2  arrangeres en workshop på UiT. Her skal nærmere 20 eksperter fra universitetene presenterer problemstillingene EU-prosjektet forsøker å løse og hva Universitetene planlegger å utvikle og levere av oppdaterte utdanningstilbud og forskning.

Smart Construction Cluster - Alta som digitaliseringsarena