Digitale modeller i planfase og som beslutningsverktøy

Medlemsmøtet i november hadde gode innlegg og diskusjoner rundt bruk av digitale modeller og visualisering i plan- og beslutningsfase. Espen Suhr fra WSP dele erfaringer fra arbeid med Kautokeino og Båtsfjord skole, Tony Lindqvist fra Collaprime tok oss med på virtuell handletur og fikk flyttet på vegger og mer til på forespørsel, og Jan Børre Rydningen fra DigiCat i Ålesund gav oss mange gode eksempler på bruk av samme teknologi i oppdrettsnæringa.

Ingen som var tilstede kan tvile på verdien av den digitale modellen og samhandlingsmodellen med innspill fra brukere og beslutningstakere!

Dagen førte også til nytt samarbeid mellom aktører – akkurat det klynga er til for.