ÅRET 2019

2019 var et år med høyt aktivitetsnivå for klyngen. Vi nådde svært viktige milepæler for satsningen på en mer digital og konkurrransedyktig regional BA næring  og på nye mer effektive digitale offentlige tjenester innen byggesak og byplanlegging.

En av de største milepælene var at Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) ble offisielt åpnet. Vi har holdt ulike arrangementer for medlemmer og den lokale næringen i senteret, for å vise hvilke muligheter som finnes her. I forbindelse med åpningen av ViA vant vi også pris for samarbeidsprosjektet med Alta Kommune og UiT. Senteret og anerkjennelsen har kommet godt med i arbeidet med å markedsføre Alta, og BA næringen i Alta ved å blant annet ta imot mer enn 25 besøksdelegasjoner og 500 mennesker i ViA i 2019.

I 2020 håper vi å ta nye steg og en synlig nasjonal rolle med et sterkt digitalt kompetansemiljø der vi skal forsterke ViA i et samarbeid med Construction City Cluster i Oslo og den verdensledende Maritime klyngen  i Ålesund og overføring av læring fra deres satsning på BIM og digital tvilling i bygging av spesialfartøyer.

Les mer om arbeidet i 2019 i årsrapporten.

Arsrapport_2019_Smart Construction Cluster Alta