Avvik mellom beregnet og reell energibruk

Det er til dels betydelige avvik mellom standard beregninger brukt på energiforbruksberegninger i byggebransjen. Byggalliansen har laget en rapport som sammenfatter noen funn og anbefalinger fra bygg som har vist seg å ha langt høyere energiforbruk enn beregnet. Les saken her.