BA Senter Nord // Husebekk åpner DIPS-senteret i februar

Vi har tidligere meldt om en storsatsning mot å styrke BA næringens evne til å levere bedre, billigere  bygg og anlegg gjennom samarbeid rundt BA senter Nord. Med investeringsplaner i Bygg og Anlegg i Nord-Norge fremover på over 70 milliarder  er dokumentert verdiskapningspotensiale inntil 25% av 70 milliarder. 

Torsdag 23/8 møtte styret for BA Senter Nord rektor Anne Husebekk ved UiT for å presentere hvor viktig satsningen er for BAE næringen i Nord-Norge og hvordan UiT gjennom å investere strategiske midler i et spleiselag med BA næringen kan øke effekten av det nye BA senter Nord  betydelig.
Det gjør meg stolt at UiT fikk tilliten fra næringen og fra Forskningsrådet, sa rektor ved UiT, Anne Husebekk om den digitale satsningen i nord.
Foto: Lars Åke Andersen, UiT.
Videre sa rektoren at hun ville engasjere seg personlig for å sikre at BA Senter Nord satsningen lyktes. Husebekk var godt orientert om satsningen i Alta på Digital BA-lab (DIPS) og ønsket at det ble jobbet sammen med næringen for å tilby slike fasiliteter i vekstsentrene i hele Nord-Norge. UiT hadde lokaler å tilby for Digitale BA laber flere steder enn i Alta.

På invitasjon fra styringsgruppens nestleder Tor Arne Bellika så takket Husebekk  ja til å være med på åpningen av senteret i Alta som nå tentativt er satt til 4 og 5 februar 2019.
For BA næringen og for kommunene i Finnmark blir det dermed enda viktigere å forberede seg kompetansemessig på å ta senteret i Alta i bruk og da er å melde seg på Gevinstrealiseringsprogrammet før 27/8 kl 16 det viktigste første steget for å bli med på en Nord-Norsk storsatsning.
Les mer om Gevinstrealiseringsprogrammet her.
Eller meld deg på her: