Alta sentral i kapasitetsløft for BA-næringen i nord

BA-næringen i Nord-Norge starter nå opp et av landets første prosjekter i Forskningsrådets nye Kapasitetsløft-satsing – BA-senter nord. Prosjektet som skal gå over 3+ 3 år og ledes av UiT, Norges Arktiske Universitet i samarbeid med SINTEF og Norut.

Sikrer og utvikler utdanningstilbud i Nord-Norge

Prosjektet skal løfte den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT, sikre bedre etter- og videreutdanning og bidra til økt innovasjon og FoU-aktivitet i bedriftene. Næringen sitter i styrhuset i denne satsingen gjennom en styringsgruppe der bransjen er i flertall og har styreleder og nestleder. EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med sammen med de to klyngeprosjekter; Betong og Byggearbeid i Arktisk klima i Narvik og Smart Construction Cluster i Alta og Tromsø. De tre nordnorske fylkeskommunene står sentralt i arbeidet.

«BA-senterarbeidet er et virkemiddel til å behovsrette og videreutvikle våre universitetstilbud innen bygg og anlegg», sier instituttleder ved byggfag UiT, professor Bjørn Reidar Sørensen.

Samlet i Narvik: Kompetanseløftet for BA-næringen i nord er et bredt samarbeid mellom forskningsmiljøene og bransjen. F.f.v. Bård Arntsen fra Norut, Geir Frantzen fra betongklyngen, Kjell Skog fra Byggmesterforbundet, Karin Kristensen fra Nordland fylkeskommune, Stein Windfeldt fra EBA, Jack Johnsen fra NESO, Bjørn Tore Esjeholm fra UiT, Martin Grønnslett fra MEF, Bjørn Reidar Sørensen  fra UiT, Gorm Breimo og Jørn Eldby fra SINTEF og Tor Arne Bellika fra Smart Construction Cluster.