Tilbud om plass på UiT emne: BIM samhandlingsprosess

Som vi har annonsert i en nyhetssak i juni har UiT og Smart Construction Cluster sammen utviklet et helt nytt emne som fokuserer på hvordan BIM, digital byggeplass og digital tvilling vil gi økt konkurransekraft til de som endrer samhandlingsprosesser, kontraktsformer og teknologibruk. Dvs økt evne til å levere raskere, billigere og bedre prosjekter.

Vi vet at noen få ansatte trenger å vite litt om BIM og at mange trenger omfattende opplæring. Det nye emnet er for de ansatte som idag bruker, eller planlegger å bruke, BIM modeller og tilhørende informasjon aktivt i planlegging, anbudskalkulasjon, byggeledelse, styring av byggeplass og for å drifte bygg/anlegg.

Stian Svendsen Byggmester Geir Svendsen AS Smart Construction Cluster

BIM Samhandlingsprosess – Bransjepanel 

Forrige onsdag, 23/8, startet det nye emnet BIM samhandlingsprosess. Stian Svendsen fra Byggmester Geir Svendsen AS deltar på kurset som en representant fra Smart Construction sitt bransjepanel – og det er fortsatt ledige plasser i panelet for interesserte medlemmer!
  1.  Vi tilbyr inntil 5  gratis deltakerplasser på hele emnet mot at disse deltar i et evaluering- og forbedringsopplegg- bransjepanel.
  2. Vi planlegger en skreddesydd etterutdanningsversjon av emnet eksklusivt til Smart Construction Cluster medlemmer senere i høst eller tidlig i 2018. 

Interessant for deres bedrift?

Dersom noen er interessert i en plass i bransjepanelet send e-post til: tab@i-perform.no så snart som mulig, senest fredag 1/9, med navn på en ansatt som vil delta i Bransjepanelet i første gjennomføring.