17. JANUAR // K1: Samhandlingsbasert design og prosjektering

SMARTERE SAMSPILL // Nøkkelen til effektivisering