17. JANUAR // K1: Samhandlingsbasert design og prosjektering

FØRSTE AV SITT SLAG // Visualisering- og samhandlingssenter for BAE-næringen på UiT i Alta

WS2 // Innkjøpssjef for AF-gruppens Bispevika-prosjekt kommer, kommer du?