God sommer til alle medlemmer og interessenter!

Vi er inne i en viktig tid for BA næringen og spesielt her i Alta. Så langt har Smart Construction Cluster hatt svært begrensede ressurser til å utvikle tilbudet til medlemmene og engasjere flere personer og medlemmer aktivt i fellesprosjekter, arbeidsgrupper og markedsaktiviteter.

Noen av dere har vi jobbet veldig tett med i løpet av det siste året, og vi oppfordrer flere av medlemmene til å ta kontakt og «stikke hodet frem» – vi vil ha alle med og involvert i et eller flere av prosjektene.

Så langt i 2018 har vi hatt flere nasjonale og regionale gjennombrudd som bekrefter mål og strategier som kom ut av fjorårets mål og strategiprosess med mange av medlemmene.

Her er noen av de viktigste:

Smart Construction Cluster Tor Arne Bellika Daglig leder