DIGITAL BA-LAB

Dette prosjektet er et svar på at bransjen trenger å fase inn en digital planprosess. «Digital Byggeplass» er bygget på prinsippene om virtuell design og bygging, samtidig som prosjekteringen vil produsere en åpen BIM basert «Digital Tvilling» som grunnlag for realiseringsfasen. UiT har plassert sitt nasjonale kompetansesenter for digitalisering av Bygg og Anlegg i Alta. Sammen med UiT sikret klyngen og Alta kommune i 2017 et tosifret antall millioner til en storsatsing for å bygge en digital BA-lab som skal bli en testarena for heldigitale BIM-baserte byggeprosesser.

2018


Digital BA-lab

Sammen med UiT og Smart Construction Cluster har Alta Kommune investert i landets første felles regionale «Digital BA» senter. På det nye Digitale BA-senteret får hele miljøet tilgang til avansert utstyr og muliggjør direkte digital involvering av innbygger, politikere og bedrifter i nye offentlige selvbetjente tilbud med tilgang til utstyr og kompetanse som legger grunnlaget for heldigitale BIM baserte byggesak og byplanprosesser. 

Digitalt BA-Senter åpnes i februar 2019 og blir Norges første Digitale BA-lab med avansert virsualiseringsteknologi og fasiliteter som muliggjør en mer samspillsorientert byggeprosess.

Laben og de verktøyene som vil bli tilgjengelig der skal i første omgang brukes av aktører i BA-verdikjeden for å jobbe sammen om å definere hvor de lavest hengende fruktene i et digitalt samspill ligger og hva som må endres for å høste effekt av innføring av BIM og andre digitale verktøy og metoder. Resultatet vil bli en felles BIM manual for alle medlemmene i klyngen.

Digital BA Lab og «Gevinstrealiseringsprogrammet» har nå medført at vi er invitert inn i Internasjonalt standardiseringsarbeid for heldigitale, BIM-baserte måter å bestille, levere og drifte bygg og anlegg.

 • Digital BA-lab

  På det nye Digitale BA-senteret får hele miljøet tilgang til avansert utstyr og kompetanse som styrker vår evne til å realisere digitaliseringsgevinster.

 • Fasiliteter
  • Fullskala VR Hule 
  • 6 m interactiv vegg 
  • Mingling og serveringsområder        
  • Tilhørende metodikk og verktøy 

BA-senter Nord 

Våren 2018 ble svært hektisk i form av deltakelse i ulike konsortier for fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Vår viktigste suksess var at vi sammen med UiT, SINTEF; NORUT, NESO, EBA, MEF, Byggmesteforbundet og BBAK klyngen i Narvik lyktes med å sikre finansiering til det 3 + 3 årige «BA senter Nord» prosjekt. 

Landets første prosjekter i Forskningsrådets nye «Kapasitetsløft»-satsing – BA-senter nord er nå i gang og den digitale BA-laben i Alta, samt klyngesamarbeidet mellom Betong og Byggearbeid i Arktisk klima og Smart Construction Cluster, er en sentral del i prosjektet. Prosjektet skal gi et solid løft både på den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT og bidra til økt samspill i mellom bransjen i Nord-Norge og utdanning og forskningsaktørerf for å sikre ny fremtidsrettede  utdanningstilbud og tetter FoUI samarbeid. Satsingen skal skje i nært samarbeid med bygge- og anleggsnæringen og både EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med i samarbeidet. Prosjektet er også godt forankret i de tre nordnorske fylkeskommunene.

2017


Den norske BAE-bransjens første visualisering- og samhandlingssenter. 

Digital Byggeplass krever involvering av RIer, brukere, entreprenører og under-entreprenører mye tidligere enn den tradisjonelle serielle prosessen. Flere involverte tidlig, økt krav til visualisering og ønsker om automatisert dokumentasjon fra prosjektmøter krever mer avanserte samhandlingsrom.
Klyngens Visualisering- og samhandlingssenter er et felles initiativ for å skaffe regionale utbyggingsprosjekter og de involverte bestillere, planleggere og realiserer tilgang til utstyr og kompetanse for en lav inngangspris. Norges første senter utvikles nå på et 200m2 stort lab-område på Norges Arktiske Universitets Campus i Alta. Her jobber vi sammen med finske miljøer som har hatt slike sentre i mange år om å realisere slike sentre og tilhørende kompetansemiljø i Norge. I senteret vil forskning, undervisning og utleie av avanserte tjenester gå hånd i hånd og alle som vil igang med å bygge sin kapasitet og kompetanse på Digital Byggeplass og Digitale Tvillinger er hjertelig velkommen  til vår sandkasse og innovasjonslab.

VR Cave UiT Smart Construction Cluster