DIGITALE TVILLINGER

Gjennom nye teknologier som tingenes internett (IoT) kan et bygg leve et virtuelt liv som en digital tvilling. Den digitale tvillingen kan endre seg dynamisk ettersom det fysiske objektet endrer seg. Sensorer kan samle data om innvirkning av eksternt miljø på bygget mens det virtuelle objektet kan optimalisere ytelsen på bakgrunn av produktdata.

De digitale tvillingene skal bl.a. føre til kostnadsreduksjon og optimalisering av ressursforbruk gjennom alle faser av byggets livssyklus og tilgangen til digitale tvillinger via internett vil skape helt nye muligheter for digitale tjenester både i byggefase og driftsfase. Ofte fører nettbasert tilgang til digitale tvillinger til at bruker, eiere eller andre får selvbetjente digitale tjenester. Et eksempel er at en boligeier som vil bygge et nytt bolighus eller leilighet via internett selv kan «gå inn» i sitt fremtidige hjem og gjøre valg av utstyr, materialer, romutforming og plassering av f.eks stikkontakter og lyspunkter og umiddelbart se resultatene av sine valg.

En av klyngens viktigste oppgave er å øke bedrifter og innbyggeres evne til å se nye anvendelser av digitale tvillinger som kan gi innsparinger eller spare tid. Blant våre medlemmer finner vi et eksempel på en nordisk fellessatsning. Ouluselskapet GBuilder og SerIT ElTele i Alta, begge medlemmer i Smart Construction Cluster, jobber nå sammen om en løsning som lar kunder som skal investere i et nytt hjem ta full kontroll over utformingen av boligen, ved å jobbe i 3D direkte mot den digitale tvillingen. 

Les mer om deres samarbeid her.

2018


Gjennom deltakelse i Internasjonale prosjekter utvikler vi våre medlemmers forståelse av hvordan digitale tvillinger kan brukes til å forenkle og forbedre ressursforbruket gjennom byggets livssyklus.

I 2018 har Smart Construction Cluster vært deltaker i et EU H2020 søkekosortium. Deltakere var Alta Kommune, Smart Construction Cluster og det norske selskapet Catenda. Fokus for dette prosjektet var hvordan scannede digitale tvillinger av eksisterende bygg eid av Alta Kommune kunne danne grunnlag for mer effektiv planlegging av oppgraderinger, drift og vedlikehold av byggene, men også til å levere digitale tjenester til de som bruker/bor i disse kommunale byggene.

Vi leverte prosjektforslaget AgileFit i Februar 2018. Prosjektet var utrolig lærerikt, men dessverre rakk vi ikke opp i den enorme konkurransen om EU midler.

2017


Smart Construction Cluster leverte i april 2017 sitt første H2020 fellesprosjekt. Smart Construction Cluster var med i et spanskledet søkekonsortium på  H2020 utlysningen H2020 ICT-20-17. 

Torget i Alta sentrum og to tilstøtende kjøpesenter og «Digitale Tvillinger» av torg og kjøpesenter var kjernen og prosjektets ide var å teste ut hvordan leietakere i kjøpesenteret kunne utnytte de Digitale Tvillingene» til å nå ut til kunder som ikke fysisk var i butikken. Samt se hvordan VR teknologi i kjøpesenteret kunne tilby nye kjøp/markedsføringsopplevelser for besøkende på torg og kjøpesenter. 

Dessverre rakk vi ikke opp, 115 søker konkurrerte om 3 plasser, men vi jobber videre med dette konseptet. Vi tror det vil dannes en rekke nye selskaper fremover som utnytter Digitale Tvillinger til å tilby nye digitale tjenester.