Stort innovasjons- og opplæringsenter for den digitale Bygg og Anleggsnæringen på UiT Campus Alta

I 2017 vil dras to store byggeprosjekter i Alta sentrum igang for alvor; Alta Nærsykehus i regi av Finnmarkssykehuset, og Omsorgssenteret i regi av Alta Kommune. Begge prosjektene har store ambisjoner om en heldigital planleggings- og byggefase og landets ledende miljøer på dette området er inne i prosjektene. 

En samspillsorientert digital anskaffelse og byggeprosess krever tilgang til avaserte rom med bl.a mye visualiseringsteknologi. UiT har øremerket 200 m2 på Campus Alta, og sammen med Smart Construction Cluster sees det på mulighetene for å bygge en fullskala 3D simulerings- og prototypings «verksted». Et visualiseringssenter. Vi ser nå på en «Big Room» løsning – et rom der aktørene samles for å sikre en samspillsbasert byggefase i et prosjekt.

Oulu University Hospital
Foto: BusinessOulu