2020 fikk en tung start – bli med på fellesløftet

Smart Construction Cluster (SCC) har i stor grad måttet stoppe alle lokale aktiviteter, delvis på grunn av Korona og delvis på grunn av den økonomiske situasjonen.

SCC har svært lav egenkapital og svak likviditet  og det har tvunget oss til å stoppe alle aktiviteter fra februar 2020.  Viktigste grunn er at sammenslåingen av Troms og Finmark fylke har ført til en kraftig forsinkelse og stor usikkerhet rundt om og når vi får de 1,7 millionene i næringsutviklingsmidler klyngen har søkt det nye fylket, Innovasjon Norge og Alta Kommune om.   

Vi har dessverre måttet bruke det lille vi har hatt av ressurser på finne kort og langsiktige løsninger på utfordringene med egenkapital og likviditet. Det har også bidratt til at vi ikke har kunne ta initiativer for å bidra til at BA næringen kommer gjennom Koronakrisen med styrket kompetanse og konkurransekraft slik vi burde.

På årsmøtet på Thon Hotel tirsdag 12/5 kl 18 vil styret  presentere forslag til hvordan vi kan sikre at klyngen overlever denne vanskelige perioden og  sette fart på det lokale arbeidet igjen. Overlevelse og videre positiv utvikling vil være helt avhengig av om medlemmene er villig til å bidra økonomisk og med økt innsats i aktiviteter, arbeidsgrupper, prosjekter og forum. 

Mer om de økonomiske utfordringene finner dere i årsrapporten.