Fagkveld 6. mars // Nye verktøy, nye forretningsmuligheter og nye kontraktsformer

De store oppdragsgiverne i Norge ruster seg kompetansemessig opp for å ta i bruk samspillskontrakter og foreløpig er situasjonen at få har erfaringer med denne typen kontrakstmodeller, slik denne Bygg.no artikkelen hevder. Det er ingen tvil om at kompetanse her vil gi konkurransefordeler. 

UiT Alta har i sitt nye emne, «BIM Samhandlingsprosess», en modul med 5 timers forelesning om erfaringer med samspillskontrakter i Finland. Finnene kaller dem «Alliansekontrakter». Vi kjenner til mer enn 40 prosjekter hvor slike kontraktsmodeller er brukt, og i disse prosjektene ser man også en økt bruk av visualiseringsteknologi og samhandlingsmetodikk.

Vi tror den godt organiserte næringen i Alta kan styrke sin konkurransekraft vesentlig ved å bygge kompetanse på samspillskontrakter. Spesielt nå som Visualisering og samhandlingssenteret på plass på UiT.

Fagkveld på UiT 6. mars

I forbindelse med sin undervisning på UiT den 4-5.mars, har Kimmo Koivisto sagt seg interessert i å dele sin kunnskap om samspill/IPL/alliansekontrakter med oss. Til daglig underviser han på Fagskolen Novia i Wasa Finland. Fagskolen Novia er kompetansepartner for Finlands ledende miljø for kunnskap om Alliansekontrakter- VISON OY.

Sted: Visualiserings- og Samhandlingssenter på UiT

Når: 6. mars kl. 18.00

Pris: Gratis

Servering: Kaffe

Gi gjerne en tilbakemelding om du/dere kommer: