Finnmarks første BIM-kiosk!

Forrige uke åpnet Ulf Kivijervis første BIM-kiosk på Finnmarkshallens byggeplass. Dette er et av mange gode initiativ fra Ulf Kivijervi om å komme i kapp med digitaliseringen og være med på å prøve ny teknikk og metoder.

Utfordrer papir-generasjonen

Eirik Kivijervi påpeker hvor viktig det er å ha ansatte som tar initiativ og har interessen for sette i gang en prosess som utfordrer de rutinene fra papir-epoken.

– Uten vår prosjektleder Espen ville vi ikke fått igang dette. Man trenger de som kan gi en dytt og som har interessen for å drive bedriften og næringen fremover.

Dette er en enorm resurs for alle som jobber på plass og er en kvalitetssikring og effektivisering av arbeidet de gjør. De har til en hver tid tilgang på oppdaterte tegninger på telefon, nettbrett og kan nå samles for å diskutere detaljer her.