GeoNord lanserer RigelMap – En egenutviklet kartserver

Det er mye som kan skje mellom as-planned og as-built og ofte er det en ressurskrevende oppgave å ha full oversikt over at utføringen stemmer overens med planene til enhver tid i byggeprosjektet. GeoNord har nå lansert en karttjeneste som gjør denne oppfølgingen så enkel at «hvermannsen» kan gjøre innmålinger underveis på byggeplass med millimeters nøyaktighet.

Tjenesten GeoNord nå tilbyr sine kunder heter RigelMap, og gir mulighet til å både måle direkte fra nettleser på mobile enheter med lagring direkte i kartbasen og muligheten til å orientere seg «live» i byggetegningene med to centimeters nøyaktighet når man står på byggeplassen.

– Da snakker vi «smart construction», sier Hans Idar Haldorsen faglig ansvarlig for matrikkel og eiendom.

 

GeoNord_RigelMap_SmartConstruction