Kompetanse- og utdanningsløft for byggingeniørfag med vekt på BIM i Finnmark

Smart Construction Cluster er ett av syv kunnskapsmiljø og klyngeinitiativ som har fått innvilget prosjektstøtte til Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv.

Bedrifter er avhengig av oppdatert kunnskap, og nå får noen utvalgte miljøer penger for å kunne gi dem det de trenger, skriver Innovasjon Norge i pressemeldingen (les hele her).

Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. I år var det i alt 26 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De sju som fikk støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig vurdering. Både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vurdert søknadene. 
 
– Erfaringen er at når næringsklyngene og kunnskapsmiljøene jobber tett sammen, skaper vi kurs og utdanningsprogrammer som bedriftene trenger, akkurat nå, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge.
 
Månedsrapport April Smart Construction Cluster Tor Arne Bellika Klyngeleder