En oppfølging av besøket fra Oulu til Alta 30-31 mai i år

Det blir felles studietur til Oulu 10-11 november. Studie og matchmakingturen til Oulu  en oppfølging av besøket fra Oulu til Alta 30-31 mai i år. Da besøkte en større delegasjon av representanter for Oulu by, Universitetene i Oulu, IKT og bygg og anleggsbedrifter Alta. I november er det lagt opp et spennende program med sikte på å styrke samarbeidet mellom de to vennskapsbyene.

Tilbakeblikk på da bedriftene møttes i Alta sist kan du se her:

Tromsø jenta Maja Terning har gjort finnlender av seg og er en viktig brikke i arbeidet med økt samarbeid Alta- Oulu.