KOSTNADS- OG TIDSEFFEKTIV E-LÆRING FRA ALTA

Smart Construction Cluster medlemmer går sammen om å starte selskapet Smart Construction Academy AS og etablerer samarbeid med BuildingSmart Norge, om digitalisering av opplæring og sertifiseringsprosesser i Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE).

Digitaliseringen av BAE vil kreve en massiv opplæring av de ansatte i bransjen og utvikling av mange nye arbeidsprosesser for å få utnyttet de nye digitale verktøyene. Altas egen SmartDok AS er et eksempel på hvordan nye verktøy krever en endring i mange arbeidsprosesser og dermed opplæring av ansatte både i hvordan ansatte kan bruke de digitale verktøyene, og i nye arbeidsprosesser for bedriften generelt.

SmartDok AS investerer nå i å digitalisere opplæringen av sine kunder og viser også her vei i digitaliseringen. For BAE bransjen er opplæring av ansatte ensbetydende med tradisjonell samlingsbaserte kurs, som fort koster mer en 10 000 kr pr dag i kursavgift, reiser og tapt arbeidstid. Med en slik tradisjonell tilnærming til opplæring vil det ta svært lang tid å løfte en hel organisasjon til å ta i bruk alle de nye digitale verktøyene som er på vei inn.

Smart Construction Academy AS er et felles initiativ fra medlemmer i Smart Construction Cluster, som jobber med utviklingen av e-læringskurs for de nye verktøyene.

På bildet ser vi Arne B. Mikalsen fra Smart Construction medlemmet ReThink Learning Technologies AS under en BuildingSmart Norge workshop i Oslo 31/8. Workhopen var et felles initiativ for å diskutere behov og finne læringscase for Smart Construction Academys planlagte e-læringstilbud. Første tilbud blir et 5 moduls e-læringskurs som gir grunnutdanning og sertifisering i BIM. Vi kommer tilbake med mer om dette initiativet.