INTERNASJONALISERING OG PROSJEKTUTVIKLING

Smart Construction Cluster er med i flere prosjekter som beveger seg over landegrensene. Spesielt i samarbeid med de nordlige finske og svenske regionene. Det startet i 2017 med et internasjonaliseringsprosjekt i tett samarbeid med et INTERREG prosjekt, og et mål om å etablere klynge til klynge samarbeid om digitalisering av BAE næringen mellom Alta, Oulu, Luleå og Tromsø.

I dag er klyngen aktiv i flere utviklingsprosjekter, både prosjekter som er finansiert og pågår, og aktive i arbeidet med å få finansering til flere prosjekter.

2018


H2020 prosjektforslag

Vi leverte i Februar vårt andre H2020 prosjektforslag rundt bruk av BIM for å automatisere utvikling av alternativer for oppgradering av eksisterende bygg.


3 internasjonale INTERREG prosjektkonsortier 

I 2018 har vi vært involvert i 3 andre internasjonale prosjektkonsortier for INTERREG ordningen. I september leverte vi en ny INTERREG aprosjektsøknad sammen med NESO, Business Oulu og Norrbottens Handelskammare – «Digitize AEC».

21 og 22 februar er UiT/Alta Kommune og klyngen vertskap for eksperter fra universitetene i Oulu, Luleå og Umeå.

Gjennom et EU finansiert prosjekt skal universitetene på nordkalotten de neste to årene bidra til å forsterke Altas lederposisjon i BA-digitalisering ytterligere. UiT har plassert sitt nasjonale kompetansesenter for digitalisering av Bygg og Anlegg her. Alta skal være testarena for heldigital byplanlegging, byggetillatelser, planlegging, bygging og drift. 

Under workshopen på UiT var 20 eksperter fra universitetene og presenterete problemstillingene EU-prosjektet forsøker å løse og hva Universitetene planlegger å utvikle og levere av oppdaterte utdanningstilbud og forskning.

2017


I 2017 har vi kjørt et internasjonaliseringsprojekt i tett samarbeid med INTERREG prosjektet Nordic Business Support (NBS). Målet for samarbeidet med NBS prosjektet er å etablere klynge til klynge samarbeid om digitalisering av BAE næringen mellom Alta, Oulu, Luleå og Tromsø.  Så langt i 2017 har vi hatt workshops og seminarer i Oulu, Luleå, Alta og Tromsø.


I september, oktober og november 2017 er det nye workshops for potensielle Smart Construction Cluster medlemmer i Oulu, Tromsø og Luleå.

NBS bistår bedrifter i klyngene med å finne internasjonale partnere for salg, utvikling eller underleveranser og med å identifisere internasjonale fellesprosjekter. NBS-prosjektet har hatt en svært stor betydning for internasjonalisering av Smart Construction Cluster.


Stand på EU arrangementet Arctic Stakeholders Forum i Oulu 15-16 Juni. 

Smart Construction Cluster presenterte seg med bemannet stand i pausene på denne konferansen som trakk ca 200 deltakere fra hele det arktiske området. Med oss på stand deltok også Alta Kommune. Vi fikk noen interessante henvendelser, men siden dette var første internasjonale opptreden for klyngen var profilmaterialet fortsatt på norsk. Neste gang må vi ha fikset det.


Smart Construction samarbeid sto sentralt i Arctic Europe Mayors Meeting i Oulu 14 juni.

Alta Kommune er en av byregionene på Nordkalotten som samarbeider om felles vekstinitiativer under det nye Arctic Europe brandet. Endel av dette arbeidet er at ordførere og varaordførere møtes jevnlig for å diskutere felles initiativer. Samarbeid om digitalisering over landegrensene er det området der samarbeidet mellom de innvolverte byene om praktisk næringsutviklingspolitikk er kommet lengst. Derfor deltok Smart Construction Cluster på møtet mellom ordfører i Oulu, varaordfører i Tromsø, varordfører i Alta og ordfører i Rovaniemi. Her ble det avtalt konkrete oppfølginger på digitaliseringsområdet mellom byene.