Smart Construction Cluster inn i Internasjonalt standardiseringsarbeid

Gevinstrealiseringsprogrammet og Digital BA Lab har nå medført at vi er invitert inn i Internasjonalt standardiseringsarbeid for heldigitale, BIM-baserte måter å bestille, levere og drifte bygg og anlegg.


Standard Norge påbegynner nå et arbeid med å beskrive en standard for gjennomføring av byggeprosjekter i Norge, i en prosess navngitt «SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess». Komiteen har gjennom et forprosjekt utredet dette. Konklusjonen fra forprosjektet var positiv til at det skulle utvikles en Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen. For selvom alle byggeprosjekter kan anses som individuelle prosjekter, så er alle aktiviteter som fører til sluttproduktet i prinsippet like. Det er både nasjonalt og internasjonalt utarbeidet ulike modeller som på ulike måter tar sikte på å beskrive byggeprosessen, men det har fram til nå ikke blitt utarbeidet noen Norsk Standard på dette området, fastslår Standard Norge.