Godt tatt i mot

Onsdag 6. februar gikk K2 av stabelen og Visualiseringssenteret var fult av både representanter fra næringen og studenter. De mange netttilkoplede interaktive tavlene og veggene inspirerte mange i pausene til både læring og lek!

Eero Tervo fra Collaprime, stod for kursprogrammet. Her fikk vi demonstrert ulike eksempler på hva senteret kan brukes til. Fra grove modeller – til hvordan innredningene blir til byplanlegging. Det som opptok flere var om man trengte å ta i bruk ny programvare for å kunne ta i bruk senteret. Det ble avkreftet – bruk det du har var budskapet fra han. Eero gikk også litt mer inn i detaljene rundt hvordan samhandlingen mellom brukere, bestiller og leverandører kan gjennomføres.

Så mulighetene

En delegasjon fra Narvik kommune var også der i løpet av dagen og fikk en introduksjon i VR-hula. De virket svært imponert over det Eero kunne fortelle om hvilken sosial, økonomisk effekt samhandlingsbaserte prosesser i kombinasjon med visualiseringsverktøy kan gi, med tanke på tids- og ressursbesparelser i både byggeprosess og i bygge- og reguleringssaker. VR-hula kan gi politikere og beslutningstakere et mye bedre beslutningsgrunnlag og ikke minst mulighet til å involvere brukere og forankre prosjekter på en helt ny måte. En av de besøkende fra Narvik så et stort potensiale i hvordan man kunne involvere f.eks. brukere med funksjonshemning og behov for tilrettelegging i byggeprosesser.