Utvikling av virtuelle modeller for samhandling i 3D/VR-hule

Gjennom de tre dagene jobbes det i grupper frem mot avsluttende presentasjon av en 3D/VR modell for en mulig løsning i VR Hulen.

Innledningsvis introduseres prosessmodellen med 6 ulike steg. En full gjennomføring tar vanligvis 1-2 uker. Siste steg er en beslutning/valg av løsning.

Deltakerene tas raskt gjennom de innledende fasene; definisjon av problem/mulighet, valg av personer til løsningsteam og  utvikling av alternativer. Hovedfokus i kurset er på fasen der det utvikles en 3D modell som illustrerer en mulig løsning på et av prosjektets viktigste utfordringer som på dag 3 avsluttes med presentasjon av de ferdige 3D modellene for bruker/ekspertgruppen i 3D Hulen. 

Bring egen PC og programvare.

Utstyr og programvare

Mesteparten av tiden vil gå med til live bruk av og samspill mellom ulike programvare-verktøy. Hovedfokus er modellproduksjon, visning (viewer) programvare og metodikk for samhandling i desingprosessen og med vekt på å forberede samhandlingen i visningssesjonen i VR Hulen.

Ta med egen PC og den programvare for modellutvikling dere foretrekker ( Archicad, Revit, Trimble, osv.)  I siste del av arbeidet eksporteres design/modellen til spillmotoren Unity som brukes i visningene i 3D Hulen.

Tilleggsverktøy for å hente inn relevant/supplerende data fra kart og andre datakilder; eksempler: Sketchup (free), Navisworks, Unity (free).

MÅLGRUPPE // AL, ARK, LARK, RIX, PGL, PL, UE

De som utvikler og koordinerer modeller i prosjektene og prosjektledere. Arkitekter, Rådgivere, BIM koordinatorer og BIM teknikere.

PÅMELDINGSFRIST // 22/2.

MEDLEMSPRIS //  6000 ,-

PRIS FOR IKKE-MEDLEMMER // 6 900 ,-

Se program og les mer her: