Byggenæringen i Alta er klar for mer digital samhandling

Det nye samhandlings og visualiseringssenteret på UiT er nå nesten ferdiglevert. Vi kan nå rapportere de første brukserfaringene for senteret. De første medlemmene er godt i gang med opplæringa og er introdusert for det meste av utstyret som er på plass.

I nær fremtid kan nå medlemmene og deltakerne på Verktøy og metodikkkurset i Gevinstrealiseringsprogrammet ta lokalene i bruk i egne prosjekter. Det blir spennende å se hvilke kvalitetsmessige, sosiale og økonomiske effekter de første lokale prosjektene som tar i bruk senteret.

Senteret på UiT er en internasjonal referanse for hva fulldigitale byggeprosjekter trenger av lokaler og utstyr.

Bildet: Gruppearbeid på storskjermene, med både deltakere fra næringa og studenter under K3. Elevene fikk både prøve selv og et godt innblikk i hvordan arkitektene jobber med å sette opp modeller.