Konferanse og studietur kort oppsummert – Nå ser vi fremover

Smart Construction Cluster Alta, Tromsø og Oulus stilte med fellesstand på «Digitalisering av Byggenæringen» i Oslo Kongress-senter. Vi kan trygt si at Smart Construction Cluster deltakelsen ble en suksess, der vi virkelig fikk vist frem Smart Construction Cluster miljøet og 10 lokale og internasjonale partnere/medlemmer på en viktig arena i krysningspunktet mellom IT- og BA-næringene.

Det vi i hovedsak viste frem 13/6 var en miniversjon av den nye Innovasjon/visualiserings laben som åpner på UiT rundt årsskiftet. Klyngeteamet  sammen med en rekke medlemmer har begynt å legge planer for hvordan  laben skal utnyttes i medlemmenes forretningsvirksomhet.

Aktivitetskalender – Høsten 2018

Utover Høsten 2018 skal vi videreutvikle det vi viste 13/6 med sikte på å være i stand til å utnytte det fortrinnet BA-bestillere og leverandørkjeden får her i Alta når laben åpnes. Det overordnede fokus for arbeidet fremover er å få så mange medlemmer som mulig til å delta. Det som kommer av konkrete oppfølgingstiltak er:

  • Primo september: heldags nettverkssamling for medlemmer som ønsker å starte arbeidet med å utvikle egen kunnskap om heldigitale arbeidsprosesser og buke dette til å styrke egen evne til å levere kundene bedre, billigere og raskere design og byggefaser. At vi har tilgang til Norges første visualiseringssenter er en viktig del av dette.
    • Ultimo september: Første heldags kompetanseworkshop i en serie på 5 der vi legger grunnlaget for heldigitale byggeprosesser og høsting av gevinster i form av lavere kostnader, raskere prosjektering og byggetider og vesentlig lavere risiko for kvalitetsbrist, kostnadsprekk og forsinkelser:

Workshoper – Hold av datoene

1. Onsdag 29.August: Strategi, kontraktsmodell og anbud

2. Onsdag 26. September: Anbudsform og samspill

3. Onsdag 24. Oktober: Samspill og produksjonsgrunnlag

4. Onsdag 28. Nov: Produksjonsgrunnlag, standardisering og industrialisering

5. Onsdag 16. Januar: Strategi og FDV: Sammenhengen mellom krav og leveranser

Som en del av workshopene inngår det videreutvikling av en felles BIM manual for alle medlemmene i klyngen. Det vil være en dynamisk manual med nettbaserte sjekklister og integrerte dialogmuligheter rundt endringer og oppdateringer. Dette inngår som en sentral del av å bygge felles arbeidprosesser som er forberedt for utnyttelse av vår nye lab på UiT.

Som en del av workshopene inngår det videreutvikling av en felles BIM manual for alle medlemmene i klyngen.

  • Q4 fullfører vi denne serien av workshops og lanserer gradvis de første e-læringsmodulene. Den første modulen utover BIM Basis vil være BIM for bestiller der vi primørt fokuserer på kommunene som digitale bestiller av BA prosjekter.
  •   Rundt årskiftet åpner laben i et stort arrangement og deretter følger en serie møter og seminarer og miljøer og prosjekter som vil besøke oss.

Vi håper så mange som mulig kan delta og merker datoene i kalenderen allerede nå. Det er viktig at medlemsbedrifter og interessenter engasjerer seg for at vi alle skal kunne høste av digitaliseringsgevinstene på sikt og skape verdi gjennom de samarbeidsverktøyene som vil bli tilgjengelige her i Alta.