Klyngen med i nasjonal konkurranse – se vårt forslag.

Fredag 1/9 leverte vi en prosjektplan til Innovasjon Norges klyngeutviklingsprogram Arena. I søknaden har vi presentert  hvordan Smart Construction Cluster kan ta en nasjonal posisjon i realisering av fremtidens digitale bygg- og anleggs-næring. Konkurransen blir tøff. Vi konkurrerer med 15 andre klynger om det vi håper er 4-6 plasser. 

Bak prosjektet ligger stor innsats  i vår strategi- og høringsprosess fra mange av medlemmene. Vi håper flest mulig leser søknaden og at vårt forslag bringer oss inn til intervju tidlig i oktober. Neste mulige milepæl er å stå på lista over vinnerklynger som næringsdepartementet annonserer 16/10. Om vi lykkes vi har vi for alvor satt Alta på kartet som BA innovasjonsmiljø nr 1 i Norge.
Spesiell takk til alle som bidro i strategiprosessen 16-17/8 og på medlemsmøtet 30/8 – det var avgjørende. Takk også til facilitatorene Eivind Petershagen og Lars Christian Christensen og ikke minst til søknadsutviklingsteamet med Tone og Astrid fra Kp Origo, Bjørn Arne fra Noodt og Reiding og Nina fra Innovation Performance.
Under kan dere laste ned søknaden i en lesevennlig versjon.
Vi har lært en masse i prosessen og håper alle leser gjennom slik at flere ser resultatet av felles arbeid og deler visjon og mål for hvor vi vil være om 3-5 år.

Takk for innsatsen.

Arena Søknad Forside Smart Construction Cluster