KOMPETANSE 

Digitaliseringen medfører at alle ansatte i BAE virksomhetene må lære seg nye verktøy, utvikle nye roller og helt nye arbeidsprosesser. Vi har fokus på å oppgradere opplæringstilbudet, og på på å utvikle bransjens kapasitet til å lære raskere og billigere ved å ta i bruk moderne teknologi og tilrettelegge for nyere og mer “up-to-date” læringsmetoder og arbeidprosesser.

I tillegg til utvikling og gjennomføring av universitetsemne  “BIM- og samhandlingsprosesser” i 2017, jobber vi nå med innholdet i kurset “Innovasjonsledelse i Byggeprosjekter” og gjennomføringen av “Gevinstrealiseringsprogrammet”.

2018


BIM Samhandling

Sammen med UiT og en rekke ledende kunnskapaktører videreutviklet BIM Samhandling mot et nytt felles «BIM samhandling» der både studenter ved UiT og representanter for bransjen deltar på samme gjennomføring.

Gevinstrealiseringsprogrammet

Vi har utviklet en kortere versjon av samme emne som fra september 2018 leveres som «Gevinstrealiseringsprogrammet» og er et grunnkurs for alle som vi utnytte den Digitale BA laben vi åpner i februar 2019 til å styrke egen evne til å levere heldigitale prosjekter med vesentlig lavere kostnader og vesentlig reduser økonomisk risiko for feil kvalitet, kostnadsoverskridelser og forsinkelser.Vi er i gang med å forberede markedsføring av «Innovasjonsledelse i Byggeprosjekter» og opplæring i utstyr og metodikk i vårt nye Digital BA Senter gjennom Gevinstrealiseringsprogrammet som gjennomføres høsten 2018 og vinter 2019.

2017


I oktober i fjor kunne Smart Construction Cluster dele gladnyheten om prosjektstøtte fra Innovasjon Norge til et kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Vi er derfor like glad for å kunne melde om at det fra høsten 2017 tilbys et nytt emne på UiT; «BIM og samhandlingsprosess».  

Smart Construction Cluster har i samarbeid med UiT utviklet et 10 vekttalls BIM-emne som omhandler BIM som informasjonsbærer, samt rammeverk for samarbeid i utviklingen av bygg og anlegg med 3D-støtte.

Smart Construction Cluster har som mål å bistå i digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen, og tror at de store gevinstene oppnås ved å endre måten selskapene utvikler prosjektene, og på måten avtaler inngås.

Emnet kan tas som del av ingeniørutdanningen, eller som enkeltemne fra høsten 2017.

Gevinstrealiseringsprogrammet Workshop Smart Construction Cluster
Nina Bellika Illustrasjon Smart Construction Cluster Uit  Alta BIM og samhandlingsprosesser

Samarbeid om et felles kompetanseløft

Klyngen har i samarbeid med UiT og universitetet i Oulu igangsatt et arbeid som nå har resultert i et nytt emne som fokuserer på hvordan nye digitale verktøy kan brukes til å effektivisere prosjektering og produksjon – og følgelig økt industrialisering og effektivisering.

Felles kunnskapsheving er en nøkkelfaktor for effektiv bruk av BIM, og emnet er ett av klyngens første store leveranser på veien til en effektiv digitalisering. Formålet er å sikre at næringen opprettholder og øker konkurransekraft ved å stadig levere bedre bygg og anlegg – som er billigere og med brukertilpasset utforming.

Økende kompetansekrav

BIM-kurset Uit til nå har tilbudt studentene har vært meget etterspurt, og det har rekruttert studenter fra ulike studieretninger, ikke bare Bygg-Anlegg. Samtidig har man også fått flere signaler fra bransjen om at de har en forventning om at studentene får BIM-kompetanse gjennom sin ingeniørutdanning. UiT ser det derfor svært viktig å komme næringa i møte slik at studentene kan bli en verdifull ressurs for bransjen i regionen i årene framover og forventer at kurset vil bli meget populært blant studentene.

Arbeidslivets krav til kompetanse innen BIM vil øke i årene som kommer, og vi anser det derfor som viktig å være med i denne utviklingen, sier Bjørn Tore Esjeholm Instituttleder for bygg, energi og materialteknologi på UiT