Kronprinsen på omvisning i Alta Omsorgssenter på Bygg Reis Deg

Kronprinsen var på besøk på Digital Arena på BRD17 onsdag 18/10. Der fikk han presentert tre ledende eksempler på hvordan digitaliseringen forandrer næringen. Et av eksemplene ble presentert av Hallgeir Strifeldt fra Alta Kommune. Han fortalte om digitalisering av byplanlegging og hvordan bruk av VR Hule, BIM modell og innvolvering av brukere førte til betydelige forbedringer i utforming av badene på det nye omsorgssenteret.
Kronprinsen fikk en guidet tur gjennom det fremtidige Alta omsorgssenter og erfare hvordan VR Huler, visualisering og digitalisering skaper helt nye muligheter for involvering av politikere, innbyggere og brukere av by og bygg. Kronprinsen virket veldig engasjert og lurte blant annet på i hvor stor grad økt brukerinnvolvering ville gi mer og bedre helsetjenester i driftsfasen for Alta Omsorgssenter.

Smart Construction Cluster medlemmer sto sentralt i utformingen av Digital Arena og en rekke norske og finske medlemmer deltok både på stand og med innlegg. Digital Arena var utformet som en kopi av det visualiseringssenteret vi planlegger på UiT. Sentralt sto VR Hulen og øvrig del av Digital Arena besto av teknologi for de to digitale samhandlingsrommene vi planlegger. Også de interaktive veggene og store skjermene fikk Kronprinsen demonstrert.

Vi kommer tilbake med mer om suksessen på Bygg Reis deg og den investeringssaken på VR Hule og digitale samhandlingsrom som Alta Kommune, UIT og Smart Construction nå arbeider med for å sikre Alta en egen Digital Arena.

På bildet: Kronprins Håkon får en omvisning av Alta Omsorgssenter i VR-hulen på Bygg Reis Deg.

Digital Arena var utformet som en kopi av det visualiseringssenteret vi planlegger på UiT.