Nøkkelen til gevinst

I oktober i fjor kunne Smart Construction Cluster dele gladnyheten om prosjektstøtte fra Innovasjon Norge til et kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Vi er derfor like glad for å kunne melde om at det fra høsten 2017 tilbys et nytt emne på UiT; «BIM og samhandlingsprosess». 

Smart Construction Cluster har som mål å bistå i digitaliseringen av bygg og anleggsbransjen, og tror at de store gevinstene oppnås ved å endre måten selskapene utvikler prosjektene, og på måten avtaler inngås. Nøkkelen til gevinst ligger i å utvikle samspillet mellom aktørene, og i evnen til å bruke digitale modeller som informasjonsbærer gjennom hele livssyklusen, og som grunnlag til læring og videreutvikling.

For å utnytte de nye mulighetene digitaliseringen gir, må bransjen lære å handtere de nye verktøyene som støtte for nye effektive arbeidsprosesser, sier Bjørn Arne Føleide i Smart Construction Cluster.

Nina Bellika Illustrasjon Smart Construction Cluster Uit  Alta BIM og samhandlingsprosesser