Bærekraftige Byggeprosesser er temaet når Byplanforum arrangerer seminar 2. november

Miljøfokuset for bygg har lenge ligget på energitiltak. Etterhvert som energibruken reduseres øker materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget. Fokus på materialvalg vil bli økende i årene som kommer, også på forskriftsnivå.

Mange utbyggere velger også å strekke seg lenger enn forskriftene på energi- og miljøområdet. Motivene kan være mange, som å gjøre seg attraktive for krevende leietagere, ligge i forkant av fremtidige forskriftskrav, øke verdien av byggene og å høste markedsføringseffekt. Mange gjør det også ut fra et ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling.

Målet med kurset å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer. I kurset vil vi se på kriterier for valg, forskriftskrav og krav i sertifiseringssystemer, innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som har størst utslag, faser og strategier i planleggingen og eksempler fra forbildeprosjekter.

Seminaret legges opp med rom for diskusjoner og spørsmål. 

Vi har invitert landets fremste fagpersoner på området: