Kjære medlemmer

Månedsrapport er en fast spalte i tillegg til «Månedens medlem» og den sporadiske, «Månedens Ildsjel». I månedsrapporten forteller vi helt kort om både  aktiviteter og mer langsiktige initiativ. 
Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill reaksjoner, både positive og kritiske til hvordan vi arbeider og hva vi prioriterer. Vi har kun en regel; ta ballen og ikke personer! 

Smart Construction Cluster følger med på forskning på gjennomføringsmodeller