Kjære medlemmer

Vi innfører vi nå «Månedsrapport» som fast spalte i tillegg til månedens medlem og den sporadiske, «månedens ildsjel». Månedsrapportene vil ligge fast på hjemmesiden og vi linker til disse i nyhetsbrev og på Facebook siden. I månedsrapporten forteller vi helt kort om både  aktiviteter og mer langsiktige initiativ. Siden dette er første rapport i 2017 så dekker den 2017 så langt.
Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill reaksjoner, både positive og kritiske til hvordan vi arbeider og hva vi prioriterer. Vi har kun en regel;  ta ballen og ikke personer! 

Tor-Arne Bellika, klyngeleder Smart Construction Cluster