Styrket kunnskap og konkurransekraft på massivtre

Nytt EU-prosjekt: Klyngen har siden januar 2019 arbeidet med en gruppe medlemmer som er i ferd med å posisjonere seg for å styrke evnen til å konkurrere om prosjekter med stort innslag av prefabrikert massivtre (KL-tre). 4. november var det oppstartssamling i Gildeskål i Nordland.

Smart Construction Cluster er godt  kjent i byggenæringen nord i Finland og Sverige og ble derfor invitert inn som partner i prosjektet. Deltakerne lokalisert i Alta, Bodø, Gildeskål, Luleå, Rovaniemi og Oulu. Norsk hovedpartner er Nordlandsforskning. Dette prosjektet innebærer styrket kontakt med de ledende nordiske produsent, design og prosjekterings-miljøene for utnyttelse av  KL-tre i høye «hybrid»-bygg, dvs bygg der spisskompetanse på betong og stål gjør prosjektene bedre i stand til å utnytte de ulike materialenes beste egenskaper.

Alta Omsorgssenter som studieobjekt
Foreløpig har klyngen tatt på seg å være vertskap for en nordisk konferanse/prosjektsamling her i Alta og å stille med Alta Omsorgssenter som demo og studieobjekt for økt kunnskap om av fordeler og ulemper med KL-tre i store bygg.  Det er stor interesse for det arbeidet vi har gjort på digitalisering og avansert bruk av BIM, og ikke minst for visualiseringslaben på UiT.
Oppstartssamling i Glideskål
4. november var det oppstartssamling i Gildeskål i Nordland med besøk på byggeplassen for nye Gildeskål omsorgssenter. Bygget er under oppføring i KL-tre.
Vi kommer tilbake med mer om hvordan medlemmer kan delta i dette prosjektet de neste tre årene.

På bildet: Fra venstre prosjektleder  Jarle Løvland, Nordlandsforskning, Forskningssjef i Nordlandsforskning Leticia Antunes Nogueira, og Hege Thomesen i entreprenøren Din Kontortjeneste AS.